Brabant is Brabant door de geschiedenis die we delen. Onze grenzen, onze steden, onze dorpen, kernen, platteland en natuur zijn niet met passer en liniaal uitgezet, maar het resultaat van een lange, enerverende en bewogen geschiedenis. De geschiedenis die ons, onze leefomgeving en onze cultuur gevormd en bepaald heeft.

Brabants Erfgoed Brabant - Verhaallijnen campagnebeelden

Provincie Noord-Brabant

De verhalen van Brabant vertellen een aansprekend en inspirerend verhaal uit de Brabantse geschiedenis. Bij het ontwikkelen van de 4 verhalen willen we ons focussen op dié verhalen en dát bijbehorend erfgoed waar de meeste kansen liggen. Voor het verhaal zelf. Maar ook voor bijvoorbeeld de leefbaarheid en vrijetijdseconomie. Om een samenhangend verhaal te kunnen vertellen is het belangrijk dat alle soorten erfgoed wordt betrokken zoals monumenten, cultuurlandschappen, collecties, dialecten of ander immaterieel erfgoed. Zowel de stenen, als de verhalen. En die verhalen komen uit de Brabanders zelf. Deze website biedt daarom een podium aan alle mensen die hun verhalen over Brabant willen delen.

Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant is het provinciale kennis- en expertisecentrum voor erfgoed. De werkzaamheden van Erfgoed Brabant zijn onderdeel van in het in november 2015 vastgestelde provinciaal erfgoedkader De (verbeeldings)kracht van erfgoed. Beleidskader erfgoed 2016-2020. Erfgoed Brabant heeft voor ogen dat erfgoed verankerd wordt als vaste en voedende waarde in de samenleving in met name Noord-Brabant door erfgoedbewustzijn te bevorderen, het ondersteunen van erfgoedwerkers en het verbinden van erfgoednetwerken.

Brabants Erfgoed - over Brabants erfgoed